Nawigacja

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/17

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I - III

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

 

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Oleszczuk Helena

Koło języka angielskiego

poniedziałek

środa

13.50-14.35

12.55-13.40

2.

Pawluczuk Grażyna

Koło regionalne

poniedziałek

11.30-13.00

3.

Stawarz Jolanta

Koło czytelnicze

czwartek

11.50-12.35

4.

Sylwestruk Barbara

Zajęcia czytelnicze

czwartek

11.45-12.30

5.

Nesteruk Nina

Koło polonistyczne

czwartek ( co dwa tygodnie)

12.35-14.05

6.

Daniluk Halina

Koło matematyczno-przyrodnicze

poniedziałek

12.55-14.35

7.

Birycka Walentyna

Koło matematyczno-przyrodnicze

środa

12.00-13.40

8.

Guryniuk Alina

Koło matematyczne

czwartek

12.40-13.25

9.

Siomko Dorota

Koło teatralne

poniedziałek

12.55-13.40

10.

ks.Tokajuk Bazyli

Koło młodych teologów

czwartek

14.45-15.30

11.

Kędyś Mariola

Gromada Zuchowa

środa

13.50-15.20

 

 

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów

 

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Birycka Walentyna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

poniedziałek

wtorek

12.55-13.40

12.55-13.40

2.

Guryniuk Alina

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

poniedziałek

wtorek

12.55-13.40

12.55-13.40

3.

Tokajuk Julita

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

czwartek

piątek

12.00-12.45

12.00-12.45

4.

Nesteruk Nina

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wtorek

11.40-13.10

5.

Pawluczuk Grażyna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wtorek

12.35-14.10

6.

Lewczukova Monika

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

poniedziałek

środa

12.55-13.40

12.55-13.40

7.

Tokajuk Julita

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

poniedziałek

12.00-12.45

12.55-13.40

8.

Stawarz Jolanta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wtorek

12.55-13.40

13.50-14.35

9.

Guryniuk Alina

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

poniedziałek

11.45-12.30

10.

Daniluk Halina

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

środa

13.50-14.35

11.

Siomko Dorota

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

środa

piątek

12.55-13.40

12.00-12.45

12.

Żukowicka Alina

Gimnastyka korekcyjna

wtorek

piątek

13.50-14.35

12.55-13.40

13.

Nowak Urszula

Zajęcia sojoterapeutyczne

poniedziałek

poniedziałek

12.55-13.40

13.50-14.35

14.

Malinowska-Klimiuk Edyta

Grupowe zajęcia logopedyczne

wtorek

10.45-11.30

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

 

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Nesteruk Alina

Koło historyczne

wtorek

14.35-16.30

2.

Jakubczyk Ewa

Koło plastyczne

poniedziałek

środa

13.50-14.35

8.00-9.40

3.

Oleszczuk Helena

Koło języka angielskiego

piątek

12.55-13.40

4.

Sadowska-Kot Monika

Koło języka angielskiego

wtorek

13.50-14.35

5.

Kiendyś Beata

Koło języka białoruskiego i rosyjskiego

czwartek

13.50-14.35

6.

Grigoruk Ludmiła

Koło języka białoruskiego

czwartek

14.35-15.20

7.

Bogdanowicz Iwona

Praca z uczniem zdolnym z matematyki

poniedziałek

piątek (co drugi tydzień)

13.50-14.35

12.55-13.40

8.

Pawłowska Agnieszka

Koło przyrodnicze

poniedziałek

15.00-16.30

9.

Saczko Helena

Koło przyrodnicze

poniedziałek

piątek

13.50-14.35

13.50-14.35

10.

Markiewicz Bożena

Koło informatyczne

wtorek

13.50-14.35

11.

Mróz Arkadiusz

Koło informatyczne

środa

14.35-15.20

12.

Oniszczuk Piotr

Koło siatkowe

poniedziałek

czwartek

15.30-17.00

14.35-16.05

13.

Grygoruk Andrzej

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

środa

15.30-17.00

14.

Artemiuk-Sołkiewicz Danuta

Koło Miłośników Książki

środa

11.45-12.30

15.

Artemiuk-Sołkiewicz Danuta

Koło przyjaciół biblioteki

czwartek

8.00-9.30

16.

Piskorska Teresa

Koło przyjaciół biblioteki

poniedziałek

8.00-9.30

17.

ks.Tokajuk Bazyli

Koło młodych teologów

czwartek

14.45-15.30

18.

Czurak Ewa

Koło religijne

środa

13.50-14.35

19.

Kulpa-Krzycka Jolanta

Koło katechetyczne

czwartek

14.45-15.30

20.

Nesteruk Alina

Szkolne Koło Turystyczne „Człapy”

piątek (co dwa tygodnie)

14.40-15.25

21.

Nesteruk Alina

Drużyna Harcerska „Płomienie”

wtorek

14.40-16.10

22.

Piotr Oniszczuk

Samorząd Uczniowska SP

wtorek

14.35

23.

Dubko Beata

Koło gier planszowych

środa

14.45-16.15

24.

Romaniuk Krzysztof

Zespół Hip-Top

środa

15.35-17.05

 

 

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów

 

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Guryniuk Alina

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

wtorek

13.50-14.35

2.

Tokajuk Julita

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

piątek

12.55-13.40

3.

Kuczko Anna

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

czwartek (co drugi tydzień)

czwartek (co drugi tydzień)

8.00-8.45

 

13.50-14.35

 

4.

Artyszuk Alina

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

wtorek

czwartek

13.50-14.35

13.50-14.35

5.

Łempicka Paulina

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

wtorek

 

13.50-14.35

 

6.

Oniszczuk-Ochrymiuk Aleksy

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

środa

13.50-14.35

7.

Bogdanowicz Iwona

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

poniedziałek

piątek (co drugi tydzień)

13.50-14.35

12.55-13.40

8.

Stepaniuk Elżbieta

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

poniedziałek

13.50-14.35

9.

Nowak Urszula

Zajęcia sojoterapeutyczne

poniedziałek

poniedziałek

12.55-13.40

13.50-14.35

 

 

GIMNAZJUM

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

 

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Jurczuk Małgorzata

Koło polonistyczno-historyczne

czwartek

13.50-14.35

2.

Nesteruk Alina

Koło historyczne

wtorek

14.35-16.30

3.

Oleszczuk Helena

Koło języka angielskiego

piątek

12.55-13.40

4.

Kędyś Mariola

Koło języka angielskiego

poniedziałek

poniedziałek

13.50-14.35

14.40-15.25

5.

Sadowska-Kot Monika

Koło języka angielskiego

czwartek

12.00-12.45

6.

Filinowicz Katarzyna

Koło języka niemieckiego

wtorek

środa

15.30-16.15

14.50-15.35

7.

Kiendyś Beata

Koło języka białoruskiego i rosyjskiego

czwartek

13.50-14.35

8.

Grigoruk Ludmiła

Koło języka białoruskiego

czwartek

14.35-15.20

9.

Bogdanowicz Iwona

Praca z uczniem zdolnym z matematyki

czwartek

czwartek

13.50-14.35

14.45-15.30

10.

Ryszczuk Agnieszka

Koło fizyczne

czwartek

12.00-12.45

11.

Saczko Helena

Koło geograficzne

czwartek

14.45-15.30

12.

Musiuk Barbara

Koło biologiczne

piątek

13.50-14.35

13.

Stepaniuk Elżbieta

Koło chemiczne

czwartek

14.45-15.30

14.

Mróz Arkadiusz

Koło informatyczne

wtorek

14.35-15.20

15.

Ignaciuk Marek

Koło młodych teologów

piątek

13.50-14.35

16.

ks. Rosłon Mariusz

Koło liturgiczne

piątek

18.00-18.45

17.

Grygoruk Andrzej

Koło sportowe

wtorek

15.30-17.00

18.

Musiuk Barbara

Koło PCK

w miarę potrzeb w dniach i godzinach ustalonych z uczniami

 

19.

Nesteruk Alina

Szkolne Koło Turystyczne „Człapy”

piątek (co dwa tygodnie)

14.40-15.25

20.

Dubko Beata

Koło gier planszowych

środa

14.45-16.15

21.

Romaniuk Krzysztof

Zespół Hip-Top

środa

15.35-17.05

22.

Łempicka Paulina

Radiowęzeł szkolny

wtorek

środa

15.30-16.15 14.35-15.20

 

 

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów

 

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Kuczko Anna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

poniedziałek

14.40-15.30

2.

Piskorska Teresa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

czwartek

czwartek

13.50-14.35

14.40-15.25

3.

Kuczko Anna

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

wtorek

14.45-15.30

4.

Artyszuk Alina

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

czwartek

14.45-15.30

5.

Jurczuk Małgorzata

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

piątek

13.50-14.35

6.

Łempicka Paulina

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

poniedziałek

wtorek

14.45-15.30

14.45-15.30

7.

Dmitruk Alicja

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

piątek

13.50-14.35

8.

Bogdanowicz Iwona

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

czwartek

czwartek

13.50-14.35

14.45-15.30

9.

Jurczuk Małgorzata

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego

piątek

12.55-13.40

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce
    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
    w Hajnówce
    ul. Nowowarszawska 20
  • 85 6832508
    fax 85 6832508

Galeria zdjęć