Nawigacja

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/18

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I - III

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

 

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Pawluczuk Grażyna

Koło czytelniczo-regionalne

wtorek

11.45-13.15

2.

Stawarz Jolanta

Koło matematyczno-przyrodnicze

czwartek

12.55-13.40

13.50-14.35

3.

Sylwestruk Barbara

Koło czytelnicze

wtorek

10.35-11.35

4.

Nesteruk Nina

Koło polonistyczne

piątek

11.30-13.00

5.

Daniluk Halina

Koło plastyczne

czwartek

12.40-14.20

6.

Guryniuk Alina

Koło matematyczne

piątek

11.45-13.15

7.

Tokajuk Julita

Koło artystyczne

wtorek

12.45-14.15

8.

Siomko Dorota

Koło artystyczne

środa

12.40-14.10

9.

Lewczukova Monika

Koło artystyczne

piątek

12.45-14.15

10.

Kędyś Mariola

Gromada Zuchowa

wtorek co drugi tydzień

12.55-13.40

11.

Oniszczuk-Ochrymiuk Aleksy

Koło szachowe

poniedziałek

12.55-13.40

12.

Malinowska-Klimiuk Edyta

Kółko czytelnicze

środa

12.15-13.00

13.

Kulpa-Krzycka Jolanta

Koło katechetyczne

czwartek

12.55-13.40

 

 

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów

 

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Guryniuk Alina

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

wtorek

wtorek

wtorek

1145-12.30

12.50-13.35

13.35-14.20

2.

Tokajuk Julita

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

poniedziałek

czwartek

12.55-14.25

12.55-13.40

3.

Nesteruk Nina

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j.polski/matematyka

wtorek

12.35-13.20

4.

Pawluczuk Grażyna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j.polski/matematyka

poniedziałek

11.45-12.30

5.

Lewczukova Monika

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j.polski/matematyka

wtorek

12.50-13.35

 

6.

Tokajuk Julita

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j.polski/matematyka

wtorek

12.45-14.15

 

7.

Stawarz Jolanta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j.polski/matematyka

poniedziałek

12.55-13.40

 

8.

Guryniuk Alina

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j.polski/matematyka

piątek

10.45-11.30

9.

Daniluk Halina

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j.polski/matematyka

środa

11.45-12.30

10.

Siomko Dorota

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j.polski/matematyka

piątek

12.40-13.25

 

11.

Żukowicka Alina

Gimnastyka korekcyjna

środa

12.00-12.45

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VII

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

 

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Kuczko Anna

Koło polonistyczne

czwartek

8.00-9.40

2.

Artyszuk Alina

Koło polonistyczne

czwartek

12.55-13.40

3.

Artyszuk Alina

Koło żywego słowa

czwartek

14.45-15.30

4.

Jurczuk Małgorzata

Zajęcia teatralne „Przyjaciele teatru”

poniedziałek

12.55-13.40

5.

Nesteruk Alina

Koło historyczne

piątek

13.50-14.35

6.

Oniszczuk-Ochrymiuk Aleksy

Koło szachowe

środa

15.30-16.15

7.

Jakubczyk Ewa

Koło plastyczne

czwartek

8.00-9.40

8.

Oleszczuk Helena

Koło języka angielskiego

poniedziałek

wtorek

12.55-13.40

13.50-14.35

9.

Kędyś Mariola

Koło języka angielskiego

poniedziałek

12.00-12.45

10.

Sadowska-Kot Monika

Koło języka angielskiego

poniedziałek

8.00-8.45

11.

Filinowicz Katarzyna

Koło języka niemieckiego

poniedziałek

15.35-16.20

12.

Kiendyś Beata

Koło żywego słowa

czwartek

12.55-13.40

13.

Kiendyś Beata

Koło języka białoruskiego i języka rosyjskiego

piątek

13.50-14.35

14.

Grigoruk Ludmiła

Koło żywego słowa

poniedziałek

13.50-14.35

15.

Grigoruk Ludmiła

Koło języka białoruskiego i języka rosyjskiego

czwartek

15.30-16.15

16.

Bogdanowicz Iwona

Koło matematyczne

poniedziałek

12.55-13.40

17.

Oniszczuk-Ochrymiuk Aleksy

Koło matematyczne

środa

14.45-15.30

18.

Pawłowska Agnieszka

Koło przyrodnicze

piątek

14.50-16.20

19.

Saczko Helena

Koło przyrodnicze

wtorek

14.45-15.30

20.

Saczko Helena

Koło geograficzne

piątek

8.00-8.45

21.

Szwed Elżbieta

Koło fizyczne

czwartek

14.45-15.30

22.

Mróz Arkadiusz

Koło informatyczne

wtorek

15.30-17.00

23.

Oniszczuk Piotr

Koło siatkowe

poniedziałek

środa

czwartek

16.45-18.15

15.30-17.00

14.35-16.10

24.

Żukowicka Alina

Koło sportowe

poniedziałek

14.35-17.00

25.

Grygoruk Andrzej

Zajęcia w ramach projektu „Lekkoatletyka dla każdego”

wtorek

piątek

15.30-17.00

15.30-17.00

26.

Artemiuk-Sołkiewicz Danuta

Koło przyjaciół biblioteki

czwartek

11.40-13.10

27.

Piskorska Teresa

Koło przyjaciół biblioteki

poniedziałek

10.45-12.15

28.

Busłowska Lilla

Koło młodych teologów

piątek

14.30-15.15

29.

ks.Tokajuk Bazyli

Koło religijne

czwartek

15.30-16.15

30.

Czurak Ewa

Koło religijne

środa

13.50-14.35

31.

Nesteruk Alina

Drużyna Harcerska

poniedziałek

14.45-15.30

32.

Kędyś Mariola

Drużyna Harcerska

czwartek co drugi tydzień

13.50-14.35

33.

Ryszczuk Agnieszka

Oniszczuk Piotr

Samorząd Uczniowski

według potrzeb

 

34.

Dubko Beata

Koło gier planszowych

wtorek

15.30-17.00

33. Bożena Markiewicz "Szkolne e-kodowanie"-koło informatyczne wtorek 13:50-14:35

35.

Romaniuk Krzysztof

Zespół Hip-Top

wtorek

15.30-16.15

 

 

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów

 

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Teresa Piskorska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. IV

środa

12.55-13.40

2.

Teresa Piskorska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. VI

środa

14.45-15.30

3.

Jurczuk Małgorzata

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. IV

wtorek

8.00-8.45

4.

Kuczko Anna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. VII

poniedziałek

czwartek

13.50-14.35

13.15-14.35

5.

Kuczko Anna

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z języka polskiego kl. VII

środa

8.00-8.45

 

6.

Artyszuk Alina

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z języka polskiego kl. V

poniedziałek

12.55-13.40

7.

Artyszuk Alina

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z języka polskiego kl. VI

czwartek

13.50-14.35

8.

Jurczuk Małgorzata

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z języka polskiego kl. IV

piątek

12.55-13.40

9.

Makarowska Paulina

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z języka polskiego kl. IV

czwartek

13.50-14.35

 

10.

Makarowska Paulina

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z języka polskiego kl. VI

poniedziałek

czwartek

13.50-14.35

8.55-9.40

11.

Ryszczuk Agnieszka

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z języka angielskiego kl. VI

czwartek

poniedziałek

8.55-9.40

13.50-14.30

12.

Bogdanowicz Iwona

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki kl. V

poniedziałek

 

13.50-14.35

 

13.

Bogdanowicz Iwona

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki kl. VII

piątek

12.55-13.40

14.

Stepaniuk Elżbieta

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki kl. VI

wtorek

czwartek

13.50-14.35

15.30-16.15

15.

Prokopiuk Elżbieta

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki kl. IV

czwartek

13:50-14:35

 

 

 

 

GIMNAZJUM

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

 

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Makarowska Paulina

Koło polonistyczne

poniedziałek

14.45-15.30

2.

Jurczuk Małgorzata

Koło języka polskiego

czwartek

13.50-14.35

3.

Nesteruk Alina

Koło historyczne

piątek

13.50-14.35

4.

Jakubczyk Ewa

Koło plastyczne

czwartek

8.00-9.40

5.

Sadowska-Kot Monika

Koło języka angielskiego

poniedziałek

13.50-14.35

6.

Filinowicz Katarzyna

Koło języka niemieckiego

poniedziałek

czwartek

15.35-16.20

14.40-15.25

7.

Kiendyś Beata

Koło języka białoruskiego i języka rosyjskiego

piątek

13.50-14.35

8.

Grigoruk Ludmiła

Koło języka białoruskiego i języka rosyjskiego

czwartek

15.30-16.15

9.

Ryszczuk Agnieszka

Koło fizyczne

czwartek

14.35-15.15

10.

Szwed Elżbieta

Koło fizyczne

czwartek

14.45-15.30

11.

Bogdanowicz Iwona

Koło matematyczne

wtorek

13.50-14.35

12.

Oniszczuk-Ochrymiuk Aleksy

Koło matematyczne

poniedziałek

13.50-14.35

13.

Musiuk Barbara

Koło biologiczne

poniedziałek

13.55-15.35

14.

Saczko Helena

Zajęcia przygotowujące do konkursu geograficznego

środa co 2 tygodnie

14.45-15.30

15.

Stepaniuk Elżbieta

Koło chemiczne

poniedziałek

czwartek

13.50-14.35

14.45-15.30

16.

Oniszczuk Piotr

Koło siatkowe

poniedziałek

środa

czwartek

16.45-18.15

15.30-17.00

14.35-16.10

17.

Oniszczuk Piotr

Zajęcia na siłowni szkolnej

poniedziałek

środa

14.35-15.35

14.35-15.35

18.

Żukowicka Alina

Koło sportowe

poniedziałek

14.35-17.00

19.

Żukowicka Alina

Zajęcia SKS

wtorek

czwartek

14.45-15.30

14.45-15.30

20.

Grygoruk Andrzej

Zajęcia w ramach projektu „Lekkoatletyka dla każdego”

wtorek

piątek

15.30-17.00

15.30-17.00

21.

ks.Wołkowycki Jan

Koło języka cerkiewno-słowiańskiego

środa

15.30-16.15

22.

ks.Woltański Mariusz

Zajęcia sportowe – piłka siatkowa

poniedziałek

19.15-20.30

23.

Musiuk Barbara

Koło PCK

czwartek

15.45-16.30

24.

Ryszczuk Agnieszka

Oniszczuk Piotr

Samorząd Uczniowski

według potrzeb

 

25.

Dubko Beata

Koło gier planszowych

wtorek

15.30-17.00

26.

Romaniuk Krzysztof

Zespół Hip-Top

wtorek

15.30-16.15

27.

Makarowska Paulina

 

Radiowęzeł szkolny

według potrzeb

przerwy międzylek-cyjne

28.

Oniszczuk-Ochrymiuk Aleksy

Koło szachowe

środa

15.30-16.15

 

 

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów

 

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Kuczko Anna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. III

poniedziałek

czwartek

13.50-14.35

13.15-14.35

2.

Jurczuk Małgorzata

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. II

poniedziałek

13.50-14.35

3.

Kuczko Anna

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego kl. III

poniedziałek

14.45-15.30

4.

Makarowska Paulina

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego kl. II

poniedziałek

 

13.50-14.35

14.45-15.30

5.

Prokopiuk Elżbieta

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki kl. II - III

czwartek

14.45-15.30

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce
    ul. Nowowarszawska 20
    17-200 Hajnówka
  • 85 6832508
    fax 85 6832508

Galeria zdjęć