Nawigacja

REKRUTACJA

REKRUTACJA 2017

Drodzy Rodzice

23.05.2017 roku na tablicy ogłoszeń- hol szkoły na parterze   zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Hajnówce

Zapraszamy rodziców dzieci przyjętych do klas pierwszych  na zebranie z wychowawczyniami, które odbędzie się 29 maja 2017 roku, godz. 17:00 w sali 29.

Cele spotkania:

 1. poznanie wychowawczyń poszczególnych klas
 2. uzyskanie najważniejszych informacji związanych z funkcjonowaniem dziecka w szkole

Zgodnie z terminarzem rekrutacji rodzice dzieci przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 w terminie od 24.05.2017 do 31.05.2017 potwierdzają w formie oświadczenia wolę przyjęcia do szkoły podstawowej. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły lub na zebraniu z wychowawczyniami.

Oświadczenie można pobrać poniżej, odebrać w sekretariacie szkoły lub na planowanym zebraniu.

oswiadczenie_rodzica.pdf

Formularze rekrutacyjne- wniosek lub zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 

Formularz wniosku dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły-wniosek_2017.docx

Formularz zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły-zgloszenie_2017.docx

HARMONOGRAM REKRUTACJI

zgodnie z zarządzeniem nr 39/2017  Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 kwietnia 2017

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19.04.2017 r.

do 14.05.2017 r.

od 05.06.2017 r.

do 12.06.2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

od 15.05.2017 r.

do 22.05.2017 r.

od 13.06.2017 r.

do 16.06.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.05.2017 r.

17.06.2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci

pisemnego oświadczenia

od 24.05.2017 r.

do 31.05.2017 r.

od 18.06.2017 r.

do 23.06.2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

02.06.2017 r.

do końca sierpnia 2017 r.

 

procedury_rekrutacyjne.pdf

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce
  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
  w Hajnówce
  ul. Nowowarszawska 20
 • 85 6832508
  fax 85 6832508

Galeria zdjęć