Nawigacja

Podlaska Platforma EdukacyjnaWtorek 21.11.2017

STATUT SZKOŁY-konsultacje

Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

Przedstawiamy projekt statutu naszej szkoły. Prosimy o zapoznanie się z projektem i wniesienie konstruktywnych uwag na adres mailowy: sp4hajnowka@wp.pl do 24 listopada 2017 roku

statut_projekt_SP4.pdf

Wszystkim Rodzicom dziękujemy za uzupełnienie ankiet dotyczących zapisów w statuciE

Wyniki_ankiety.pdf

 

Zespół ds. budowy statutu

Uniwersytet Dziecięcy

Zapraszamy do udziału w projekcie "Politechnika Białostocka - Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy"

w roku akademickim 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 50 uczniów klas IV, V i VI hajnowskich szkół podstawowych weźmie udział w projekcie pt. "Politechnika Białostocka – Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy (PB HUD)" w ramach "Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego". Zajęcia będą prowadzone między innymi przez pracowników Politechniki Białostockiej, w tym na terenie kampusu w Białymstoku.

Celem PB HUD jest: 

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej wśród dzieci i młodzieży;
 • stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
 •  inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
 •  propagowanie kultury innowacyjności;
 • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
 •  integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich.

 

Gmina Miejska Hajnówka ponosi wszelkie koszty związane z udziałem hajnowkich uczniów w projekcie PB HUD. Dzieci uczestniczą w nim bezpłatnie.

 

Rekrutacja do PB HUD odbędzie się w terminie od 24 listopada do 30 listopada 2017 r., na podstawie Regulaminu Projektu (w załączeniu).

Rodzice chętnych dzieci powinni, w w/w terminie, złożyć wypełniony formularz rekrutacyjny (w załączeniu) w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Po zakwalifikowaniu dziecka do projektu rodzice zostaną poproszeni o wypełnienie deklaracji udziału.

 

W przypadku większej liczby chętnych o udziale w PB HUD zdecyduje losowanie. 

 

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

Regulamin_projektu_PB_HUD.odt

FORMULARZ_REKRUTACYJNY_PB_HUD.doc • 20.11.2017

   

  W dniu 16.11.2017 odbyła się już  XIII edycja konkursu recytatorskiego w Hajnowskim Domu Kultury, która jak zwykle zgromadziła dużo dzieci i młodzieży. W tym roku było 150 uczniów szkół powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Kleszczel, Nowokorninia, Dubin, Narwi, Czyż) z Warszawy oraz z Białorusi. Naszą szkołę reprezentowało 27 uczniów. Każdy z uczestników przygotowywał dwa wiersze. Przynajmniej jeden był w języku mniejszości narodowej (rosyjskim, białoruskim, łemkowskim, ukraińskim). Przesłuchania konkursowe przebiegały w 6 kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy: I-III i IV-VII szkół podstawowych, szkół specjalnych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce
  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
  w Hajnówce
  ul. Nowowarszawska 20
 • 85 6832508
  fax 85 6832508

Galeria zdjęć