Podlaska Platforma EdukacyjnaAktualności

KOMUNIKAT

KOMUNIKATY

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III   wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. Pozostałe klasy do 15 maja nauczanie zdalne.

Komunikat MEN

Zapraszamy Uczniów do udziału w międzyszkolnym konkursie fotograficznym

„Hajnówka znana – nieznana”

regulamin.pdf

KARTA_ZGLOSZENIOWA

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2021/2022

informator_na_rok_szkolny_2021_2022(1).pdf

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

OFERTA_EDUKACYJNA_ZESPOLU_SZKOL_ZAWODOWYCH_W_HAJNOWCE-1.pdf

Informator Podlaskiego Kuratorium Oświaty

Wypożyczanie książek w bibliotece szkolnej kl. I-VIII

Książki można wypożyczać codziennie, pisząc na adres bibliotekasp4@op.pl .

Zamówione pozycje będą do odebrania w holu szkoły.

Sekretariat szkoły pracuje w godzinach 7:30-15:30.

Dyrektor szkoły przyjmuje Interesantów w poniedziałek, środę w godzinach 12:00-15:00.

Zastępca dyrektora szkoły przyjmuje Ineteresantów we wtorek, czwartek w godzinach 12:00-`15:00.

Termin spotkania z dyrektorem, wicedyrektorem należy ustalić telefonicznie: 85 6832508

 

Zdalna szkoła-użyczenie sprzętu

W ramach projektu "Zdalna szkoła" możemy użyczyć uczniom sprzęt do edukacji zdalnej, zgodnie z poniższym regulaminem.

Proszę dzwonić telefon szkolny 856832508 lub mailowy sp4hajnowka@wp.pl

regulamin_uzyczenie_sprzetu.pdf

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Zmiana dat dni wolnych od zajęć dydaktycznych- zapisane na niebiesko

14 października 2020- Dzień Edukacji Narodowej

12,13 listopada 2020- dodatkowe dni wolne

23 - 31 grudnia 2020 r- zimowa przerwa świąteczna

4 styczeń-17 styczeń 2021 r zmiana terminu ferii- ferie zimowe

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.-wiosenna przerwa świąteczna

29, 30 kwietnia 2021- czwartek, piątek przed Wielkanocą wg. kalendarza juliańskiego

4 maja 2021- wtorek po prawosławnej Wielkanocy

27 maja 2020 roku- egzamin  klas ósmych część językowa

4 czerwca 2021- piątek po Bożym Ciele

26 paźdzernika 2020 roku- reorganizacja pracy szkoły

25 czerwiec 2021- zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 

 

Terminy egzaminu:

25 maja 2021- język polski

26 maja 2021- matematyka

27 maja 2021- wybrany język obcy nowożytny

Egzamin jest obowiązkowy i każdy uczeń musi do niego przystąpić.

O zwolnieniu z egzaminu decyduje Dyrektor OKE w Łomży, po złożeniu uzasadnionego wniosku przez dyrektora szkoły.

Zwolnienie może być podyktowane stanem zdrowia ucznia, który uniemożliwia pisanie egzaminu.

Możliwość dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasistów do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

Podstawowe formy dostosowania:

 • inne arkusze- uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • wydłużony czas pracy z arkuszem- opinia PPP o dysleksji
 • dostosowanie zasad oceniania- opinia PPP o dysleksji

Dokumenty na podstawie których przyznawane jest dostosowanie egzaminu

 • Opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną
 • Zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia

Do 15 października 2020 roku należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w/w dokumenty o ile szkoła ich nie posiada

   Ze szkolnej kroniki- obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja- rocznicy uchwalenia konstytucji majowej        

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

„Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

Gmina Miejska Hajnówka realizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt został przygotowany do realizacji w partnerstwie Województwa Podlaskiego/ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z 20 jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach, w nauczaniu przedmiotowym, a w konsekwencji - także w życiu codziennym.

Realizacja projektu zakłada 3 rodzaje działań:

 1. szkolenie nauczycieli – realizowane w 3 blokach tematycznych:
 • technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,
 • technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • prowadzenie zajęć z zakresu robotyki i programowania.

 

 1. zakup sprzętu – każda szkoła otrzyma mobilną pracownię TIK wyposażoną w komputery przenośne i/lub tablety, niezbędne oprogramowanie, system do prezentacji (tablica interaktywna z rzutnikiem, monitor interaktywny lub rzutnik z ekranem projekcyjnym) oraz roboty edukacyjne.

 

 1. zajęcia dodatkowe dla uczniów – na zakupionym sprzęcie w każdej szkole prowadzone będą zajęcia dodatkowe w 3 grupach: technologie informacyjno-komunikacyjne dla mniej zaawansowanych, technologie informacyjno-komunikacyjne dla bardziej zaawansowanych oraz zajęcia z robotyki i programowania.

Efekty całego projektu:

 • realizacja 720 godzin kursów dla nauczycieli,
 • uczestnictwo w szkoleniach 180 nauczycieli (niepowtarzalne nazwiska), w tym:

- 135 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,

- 60 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

- 75 nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć z robotyki i programowania,

(nauczyciel może wziąć udział w każdym z bloków tematycznych)   

 • zakup wyposażenia do 20 pracowni mobilnych, do 20 szkół objętych projektem, w tym m.in.: 467 komputerów przenośnych, 65 tabletów, 20 zestawów do prezentacji (monitor interaktywny, zestaw interaktywny lub ekran projekcyjny z rzutnikiem) i 235 robotów edukacyjnych z akcesoriami,
 • realizacja 1 440 godzin zajęć dodatkowych z zakresu TIK oraz robotyki i programowania,
 • objęcie minimum 547 uczniów zajęciami dodatkowymi z zakresu TIK oraz robotyki i programowania.

 

Planowany okres realizacji: 08.2020 – 06.2021

Wartość projektu: 3 541 364,16 zł

Wartość dofinansowania: 3 186 919,66 zł  (89,99%)

Wartość wkładu własnego Partnerów: 354 444,50 zł (10,01%)

 

 

 

 

 

m-Legitymacja

Wymagania sprzętowe - telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. 

Aby uruchomić mLegitymację należy:

 1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji.
 2.  Wysłać na adres szkoły- sp4hajnowka@wp.pl jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
 3.  Pobrać Aplikację mObywatel , potwierdzić regulamin.
 4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu. 

Informacje o usłudze mLegitymacja

Pliki do pobrania:

Instrukcja_pobierania_aplikacji.pdf

wniosek_m_legitymacja.docx

 

Aktualności

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce
  ul. Nowowarszawska 20
  17-200 Hajnówka
 • 85 6832508
  fax 85 6832508

Galeria zdjęć