Nawigacja

Podlaska Platforma EdukacyjnaPoniedziałek 20.08.2018

Eksperymenty, nauka i dużo radości!

20 mobilnych stacji badawczych i 3 edukatorów z mnóstwem zagadek naukowych w zanadrzu -  w tym składzie Centrum Nauki Kopernik przyjeżdża do naszej szkoły. Udowadnia, że nauka zachwyca, budzi ciekawość, bawi i wciąga

Do udziału w takiej przygodzie zaprasza w tym roku warszawskie Centrum Nauki Kopernik. Weźmie w niej udział ponad 160 tys. dzieci, rodziców i nauczycieli ze 160 małych miejscowości w całej Polsce. Inicjatywa ta jest współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
14 i 15 czerwca Naukobus pojawi się w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce.

ZAPRASZAMY

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA HAJNÓWKA 14.06 W GODZ. 15:30-18:00

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Nowowarszawska 20, 17-200 Hajnówka.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowowarszawska 20, 17-200 Hajnówka lub drogą e-mailową pod adresem: sp4hajnowka@wp.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, zatrudniania pracowników, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnymi, a także udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie szkoły (m.in. na tablicach informacyjnych, w klasach).

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli zaistnieje taka ewentualność, to tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki dziecka, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowiązku szkolnego.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 


KOMUNIKAT

14 czerwca 2018- czwartek, godz.17:00 zapraszamy wszystkich rodziców przyszłych klas pierwszych na spotkanie organizacyjne z wychowawcami.

Miejsce-dolny hol, budynek A
 

 

 • Gala Konkursowa  XV edycji ogólnopolskiego projektu „ Pamięć dla Przyszłości”

   W lutym tego  roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Pamięć dla Przyszłości” -  „Od pomocy do ratowania. Wzorując się na Irenie Sendlerowej” organizowanym przez kilka podmiotów: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” oraz Żydowski Instytut Historyczny. Zespół uczniowsko-nauczycielski otrzymał  w konkursie wyróżnienie. Nagrodą był dwudniowy pobyt w stolicy. 18 czerwca w Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN” odbyła się Gala Konkursowa. Rozpoczęła się od wystąpienia przewodniczącej Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce, p. Joanny Sobolewskiej – Pyz, która przedstawił ideę i historię programu „Pamięć dla Przyszłości”.  Uczniowie wzięli udział w warsztatach związanych z kulturą żydowską, mieli okazję zobaczyć  wystawę stałą muzeum „POLIN”. 19 czerwca uczestniczyli w spacerze edukacyjnym po Warszawie śladami Ireny Sendlerowej.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce
  ul. Nowowarszawska 20
  17-200 Hajnówka
 • 85 6832508
  fax 85 6832508

Galeria zdjęć