Nawigacja

Egzamin/ ewaluacja

Egzamin/ewaluacja

EWALUACJA 2015

Ewaluacja zewnętrzna

W roku szkolnym 2015/2016 została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna w szkole podstawowej w następujących obszarach:

 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
 2. Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji
 3. Szkoła organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Wszystkie wymagania szkoła spełniła.

Wnioski:

 1. Działania podejmowane w oparciu o wnioski z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego oraz innych osiągnięć uczniów odznaczają się skutecznością i pozwalają uzyskiwać coraz lepsze efekty w pracy dydaktycznej
 2. Systemowe diagnozowanie potrzeb uczniów umożliwia dostosowanie oferty szkoły do indywidualnych potrzeb dzieci
 3. Wykorzystanie walorów środowiska lokalnego i współpraca z instytucjami w istotny sposób wzbogacają proces nauczania i wychowania oraz stanowią ważny element w systemie zapewnienia potrzeb każdego dziecka
 4. W szkole w szerokim zakresie wykorzystuje się wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych a sformułowane wnioski służą planowaniu dalszej pracy oraz doskonaleniu metod i form pracy z uczniami

RAPORT

Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa- obszar „Wspieranie i motywowanie uczniów do dalszego rozwoju”:

 1. Należy zadbać o to aby cele lekcji były całkowicie jasne dla uczniów i sformułowane w języku zrozumiałym oraz przekazywane na wszystkich zajęciach
 2. Kontynuować przekazywanie informacji zwrotnej o osiągnięciach uczniów
 3. Wzbogacać szkołę w pomoce audiowizualne i multimedialne
 4. Wspierać uczniów w podejmowaniu inicjatyw wpływających na ich rozwój
 5. Zorganizować zajęcia z psychologiem, pedagogiem na temat komunikacji interpersonalnej dla ucznia i nauczyciela

Gimnazjum-obszar „Słabe i mocne strony doradztwa zawodowego”:

 1. Należy uświadomić kadrze jak ważne jest doradztwo zawodowe w procesie rozwoju uczniów
 2. W ramach doskonalenia zawodowego należy wyposażyć pracowników pedagogicznych szkoły w wiedzę i umiejętności wspomagające realizację doradztwa
 3. Stworzenie koncepcji realizacji doradztwa zawodowego w szkole

EGZAMIN 2016

Wyniki_ze_sprawdzianu_organizowanego_przez_OKE_2016.pdf

Wyniki_z_egzaminu_organizowanego_przez_OKE_w_2016.pdf

Edukacyjna Wartość Dodana

http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/wykres-szkoly/?id=18608

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce
  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
  w Hajnówce
  ul. Nowowarszawska 20
 • 85 6832508
  fax 85 6832508

Galeria zdjęć