Nawigacja

Biblioteka

2018/2019"Zareklamuj książkę""Zareklamuj książkę""Zareklamuj książkę""Zareklamuj książkę"

...cóż za rzecz przedziwna

Czytanie!

List do rodziców
Szanowni Państwo!
Rodzina odgrywa ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. Nie zapominajmy, że pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Edukacja w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u małych czytelników zamiłowanie do książek.
Wyrobienie nawyku czytania książek i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne, może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły. O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice. Od dawien dawna rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom bajki. Postarajmy się, aby tak było nadal. Nie zapominajmy o korzyściach, które płyną z czytania dla dzieci.


10    Powodów dla których warto czytać dziecku książki


1.    Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami, a dzieckiem. Dziecko wsłuchane jest w głos rodzica, a bliski             kontakt daje poczucie bezpieczeństwa.
2.    Książki rozwijają wyobraźnię dziecka.
3.    Słuchanie czytanych książek rozwija inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań i zachęca do         samodzielnej nauki i czytania.
4.    Książki wychowują.
5.    Książki wyrabiają wrażliwość. Niejedna książka poruszy nasze serca.
6.    Słuchanie książek odpręża i pozwala przyjemnie spędzić czas.
7.    Książki rozwijają pasje u dzieci.
8.    Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku.
9.    Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest zrozumieć codzienne sprawy.
10.  Książki podpowiadają, jak porozumieć się z rówieśnikami i rodzeństwem.


       Pamiętajmy zawsze o tych zaletach.
Dzieci, którym czytamy, są mądrzejsze, znacznie bardziej odporne na toksyny współczesnej cywilizacji i znacznie lepiej poradzą sobie w życiu. Dlatego czytajmy dziecku. Codziennie!
                                                                                             Nauczyciele bibliotekarze 
                                                                                             Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Henryk Sienkiewicz

społecznik i patriota

„Słowa nie powinny być większe od czynów.”

 

 

Znaczną część swego życia Henryk Sienkiewicz

poświęcił działalności społecznej

 

           W 1889 ufundował stypendium im. Marii Sienkiewiczowej (zmarłej żony pisarza) dla literatów żyjących w ciężkich warunkach materialnych. Korzystali        z niego między innymi Stanisław Wyspiański, Maria Konopnicka, Kazimierz Przerwa-Tetmajer.

         Zorganizował pomoc dla powodzian w 1903 r.

         Po wybuchu I wojny światowej zorganizował wraz z      I. Paderewskim      i A. Osuchowskim Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.

        Angażował się w wiele akcji społecznych, między innymi w 1890 włączył się w organizację roku Mickiewiczowskiego – skutecznie zabiegał   o stworzenie muzeum i ufundowanie pomnika Adama  Mickiewicza  w Warszawie.

 

Pisał „ku pokrzepieniu serc’.        

 

„Ogniem i mieczem”, „Pan Wołodyjowski”, „Potop”, „Krzyżacy”

 dawały czytelnikowi literacką lekcję patriotyzmu  i wiary      w wartość ludzkiego braterstwa.   Nie tylko krzepiły, ale również przypominały Polakom  o narodowej odrębności           i prawie do narodowej godności.

 

"Należy miłować ojczyznę nade wszystko i należy myśleć przede wszystkim o jej szczęściu. Ale jednocześnie pierwszym obowiązkiem każdego patrioty jest czuwać nad tym, by idea jego Ojczyzny nie tylko nie stanęła w przeciwieństwie do szczęścia ludzkości, lecz by się stała jedną z jego podstaw. Tylko w tych warunkach istnienie i rozwój Ojczyzny staną się sprawą, na której całej ludzkości zależy. Innymi słowy, hasłem wszystkich patriotów powinno być: Przez ojczyznę do ludzkości, nie zaś: Dla ojczyzny przeciw ludzkości.”

 


 

Kocham Polskę!

 

              Z okazji Święta Niepodległości  zapraszamy wszystkich uczniów  do biblioteki szkolnej w czwartek i piątek 8 i 9 listopada na każdej przerwie. Będziemy czytać, słuchać i śpiewać.

 

*historia  *  przyroda * bohaterowie * wydarzenia *

 

                               

 

 

 

                                               

 


 

Z lekturą jest mi po drodze

projekt czytelniczy klas IV-VIII

zorganizowany przez bibliotekę szkolną

 

 • Konkursy

                  Uczniowie indywidualnie lub grupowo:

                   - wykonują album lub prezentację multimedialną o życiu i twórczość  

                      wybranego pisarza

                   - przygotowują plakat reklamujący wybraną książkę.

               Zachęcamy do  zapoznawania się z informacjami o pisarzach z książek dostępnych                   w bibliotece szkolnej

              Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 30 listopada.

 

 • Głośno czytać każdy możeczytanie w bibliotece fragmentów wybranych utworów  od 19 do 23 listopada.

     Prosimy o zgłaszanie się uczniów dzień przed czytaniem.

 

          Pokonkursowa wystawa  prac uczniów.

 

 • Zajęcia czytelnicze  w bibliotece                 

 – podsumowanie projektu.

 

 Będą nagrody i punkty z zachowania.

 

 

 

 


Ulubiony bohater – ciekawa książka

projekt czytelniczy klas I-III

zorganizowany przez bibliotekę szkolną

 

 • Konkurs

                   Uczniowie wykonują

                   - kartę przedstawiającą postać bohatera  literackiego oraz jego krótki opis.

                   - plakat reklamujący książkę ( można grupowo).

                   Potrzebne materiały znajdują się w bibliotece szkolnej.

                   Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 6 grudnia.

 

 • Czytamy w bibliotece  głośne czytanie przez uczniów fragmentów wybranych książek  od 2 do 6 grudnia.

 

                    Prosimy o zgłaszanie się uczniów dzień przed czytaniem.

 

 •  Wystawa  prac uczniów.          
 •    Gry i zabawy czytelnicze                                  

           w bibliotece – podsumowanie projektu.

 

                  Będą nagrody.

 

 

 

 

 


 

Wiwat Niepodległa

 

            " Pocztówka patriotyczna" to temat międzyszkolnych warsztatów zorganizowanych przez bibliotekę szkolną. Uczestniczyli w nich uczniowie hajnowskich szkół podstawowych. Piękne prace wykonane różnymi technikami plastycznymi popularyzowały wiedzę o 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości, ukazywały patriotyczne postawy, piękno i bogactwo ziemi, historii, kultury polskiej. Pocztówki zostały zaprezentowane podczas uroczystości rozdania stypendiów Burmistrza Miasta,            a z okazji Święta Niepodległości zostaną wręczone hajnowskim Sybirakom.

Sponsorzy - Burmistrz i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Współpraca z panią Anną Tarasiuk z Hajnowskiego Domu Kultury.

Zapraszamy do obejrzenia prac uczniów i wystawy "Wiwat Niepodległa".

 

 

                      

          

                                              


 

                             W związku z realizacją w szkole Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe książki, które zostały wybrane przez uczniów w szkolnym głosowaniu.

Marzenia się spełniają !

Zapraszamy

 


2017/2018

Wypożyczanie książek na okres wakacji

wtorek 19.06, środa 20.06, czwartek 21.06.2018 r.

 

 


 

W bibliotece z poezją i z humorem

majowe konkursy czytelnicze  smileysmileysmiley

 

Piszemy książkę

Parada bohaterów literackich

 

    

 

Konkurs poezji Jana Brzechwy

 

 

 


 

Wsparcie dla Muzeum  Henryka Sienkiewicza

 

                            Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej zwraca się z prośbą o partnerstwo i współpracę w projekcie pozyskania do swoich zbiorów zabytków po polskim Nobliście:

 • rękopisów listów, reporterskich relacji pisarza  z podróży do Afryki,
 • wachlarza z autografami Henryka Sienkiewicza i Ignacego Paderewskiego, rysunkami Juliana Fałata i Stanisława Witkiewicza,
 • Quo vadis, wydanie ilustrowane z ilustracjami Jana Styki, Paryż 1901-1904 r.

                     

  W związku z tym planujemy sprzedaż gazetki szkolnej PULS poświęconej Henrykowi Sienkiewiczowi - patronowi szkoly, opracowanej przez uczniów naszej szkoły. Gazetkę można nabyć w bibliotece szkolnej.

                             W ramach współpracy Muzeum deklaruje podanie do publicznej wiadomości informacji o Partnerach projektu. Szkoły, które zaangażują się w projekt, są zaproszone w 2018 r. do bezpłatnego zwiedzania Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, organizowania ognisk, czy spotkań integracyjnych dla uczniów.

                       Prosimy o wsparcie akcji, która wzbogaci Muzeum w cenne skarby kultury polskiej.

                                                                                                   

                                                                                                 nauczyciele bibliotekarze


                                     

Zapraszamy uczniów do udziału

w majowych konkursach czytelniczych

 

 

„Parada postaci literackich”wykonanie pracy plastycznej lub przebranie się za bohatera literackiego.

- prace plastyczne należy złożyć do 28 maja w bibliotece szkolnej.

- parada odbędzie się 30 maja (udział należy zgłosić w bibliotece szkolnej

  do 25 maja).

                                      

 

„Czy znasz twórczość Jana Brzechwy?”

- konkurs recytatorski odbędzie się 7 czerwca w bibliotece szkolnej (udział

    w konkursie należy zgłosić do 25 maja).

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

 


Jan Gutenberg i jego wynalazek

projekt edukacyjny realizowany w bibliotece szkolnej

KONKURSY 

 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej

o Janie Gutenbergu - kl. IV- VII i gimnazjum.  (marzec – kwiecień))

 

 • Konkurs "Dzieje książki" - VI-VII

i gimnazjum.  (marzec- kwiecień)

 

 • Krzyżówki - kl. IV VII i gimnazjum. (marzec-kwiecień)

 

 • Wykonanie zakładki do książki - wszyscy uczniowie.
 • ( kwiecień)

 

 

 

 

 

 


 

Jan Gutenberg i jego wynalazek

550 rocznica śmierci

 

projekt edukacyjny

Cele projektu:

1.  Zapoznanie uczniów z dziejami pisma i książki.

2.  Poznanie istoty i znaczenia wynalazku Jana Gutenberga.

3.  Kształcenie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i twórczego rozwiązywania 

     problemów.

4.  Kształcenie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych.

 

Działania:

Wystawa  "Historia pisma i książki". (marzec)

-  Lekcje biblioteczne: Od tabliczki glinianej do książki drukowanej. (marzec)

-  Przygotowanie prezentacji multimedialnej o Janie Gutenbergu - kl. IV VII i gimnazjum.

-  Konkurs "Dzieje książki" - VI-VII i gimnazjum.  (marzec- kwiecień)

-  Krzyżówki - kl. IV VII i gimnazjum. (marzec-kwiecień)

-  Wykonanie zakładki do książki - wszyscy uczniowie.( kwiecień)

-  Podsumowanie projektu. (maj)

    

 

 


Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele

Nasza szkoła realizuje projekt

 

        Celem programu jest  rozwijanie  zainteresowań  uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 

  W  związku z tym biblioteka szkolna ogłasza plebiscyt na książki do kupienia w ramach programu. Należy  wypełnić kupon, podając tytuły książek, które warto przeczytać i chcielibyście, by znalazły się w naszej bibliotece.

Szkolne głosowanie na książki do kupienia

w ramach programu odbędzie się

20 marca (wtorek) 2018 r.

 na 1,2 godzinie  lekcyjnej.

Głosowanie przeprowadzi samorząd uczniowski.

 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

        Coroczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 pięciu studentów zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

        Według UNESCO, niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 r. zanikło 250 języków.

        Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Zapraszamy 21 lutego, w środę, do czytania, recytowania   wierszy. Przewidziane niespodzianki.

Zachęcamy do wypożyczania poradników jezykowych, dyktand, ćwiczeń gramatycznych.

 


Projekt walentynki

 

 • "Strofy dla Ciebie"  czytają członkowie aktywu bibliotecznego.
 •                                 
 • Literackie walentynki - konkurs dla uczniów klas starszych.
 • Kartki walentynkowe - wykonywanie kartek,  wyszukiwanie  życzeń w katalogu MOL, kartotece tekstowej, internecie.
 •                                           
 • Walentynkowe czytadła - wypożycz.

 


 

Zapraszamy


"Nauczać można słowami,

wychowywać tylko przykładem ."

 

        Zapraszamy rodziców do zapoznania się z literaturą pedagoczno-psychologiczną prezentowaną na wystawce w bibliotece szkolnej.

Zachęcamy do wypożyczania proponowanych książek.

 

 


Nadeszła zima...

 

       Serdecznie zapraszamy naszych czytelników w czwartek i piątek od godz. 9.00 na spotkania: 

bezpieczeństwo w czasie ferii

 

Dzień Babci i Dziadka.

  Czytanie                      KRZYŻÓWKI 

                   

                                                                                 ZAGADKI                                       Laurki                                            PIOSENKI

       Kolorowanki              ZABAWA                   

 

WYPOŻYCZ KSIĄŻKI NA FERIE

 


Wolontariat w bibliotece

działanie

dobra zabawa       coś pozytywnego

zaangażowanie     nauka     energia     bezinteresowność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Przyjdź do biblioteki, podejmij wyzwanie czytelnicze

W 2018 ROKU PRZECZYTAM:

 

 


 

"Jest taki dzień           

bardzo ciepły, choć grudniowy"

 

 

  Książki            czytanie             SŁUCHANIE           "niebo ziemi, niebu ziemia

                                                                                                       wszyscy wszystkim ślą życzenia."

KOLĘDY

 ozdoby świąteczne

kartki bożonarodzeniowe                        WYSTAWA

 

     Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów na świąteczne spotkanie w bibliotece w czwartek

i piątek od 7.30 na każdej przerwie.

                         

 

 


KONKURSY CZYTELNICZE

TRWAJĄCE CAŁY ROK SZKOLNY 2017/2018

MOJE LEKTURY

KL I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Wykonanie karty przeczytanej książki ( autor, tytuł, krótki opis, ilustracja)

 

TO CZYTALIŚMY

KL. IV-VII, GIMNAZJUM

 • Rozwiązywanie w bibliotece testów, krzyżówek dotyczących lektur

 

KADR Z KSIĄŻKI

WSZYSCY UCZNIOWIE

 • Wykonanie fotografii przedstawiającej scenę z książki

 

ZACHĘCAMY            ZAPRASZAMY

 

Informacje  o innych konkursach i imprezach czytelniczych pojawiają się na bieżąco.

 


Mikołajkowa literacka loteria fantowa

Gdzie?

W bibliotece szkolnej.

Kiedy?

6 XII 2017 r.

Kto?

Każdy uczeń.

Co?

Należy rozwiązać zagadkę literacką i wylosować nagrodę.

 

                              

 

 


Pierwszoklasiści na start !

      My, uczniowie pierwszej klasy,

Tobie książko przyrzekamy,

 Że szanować Cię będziemy,

  Krzywdy zrobić Ci nie damy.

 

 


KONKURS

Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski

bohaterowie walk o niepodległość

 

 • Biblioteka szkolna ogłasza konkursy o Tadeuszu Kościuszce  

          i Józefie Piłsudskim:

                   Plastyczny – wykonanie portretu

                   Multimedialny – przygotowanie prezentacji multimedialnej

 • Konkursy są adresowane do wszystkich uczniów szkoły.
 • Udział w konkursie należy zgłosić do 24 listopada.
 • Prace konkursowe będą przyjmowane do 11 grudnia.
 • Uczestnicy otrzymają punkty z zachowania, a wyróżnieni nagrody.
 • Szczegółowe informacje w bibliotece.

 

2017 Rokiem Tadeusz Kościuszki i Józefa Piłsudskiego


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

                                                                                                  Ojczyzna To Kraj Dzieciństwa,
                                                                                                  Miejsce Urodzenia,
                                                                                                 To Jest Ta Mała Najbliższa
                                                                                                 Ojczyzna.
                                                                                                                    Miasto, Miasteczko, Wieś,
                                                                                                                    Ulica, Dom, Podwórko,
                                                                                                                    Pierwsza Miłość,
                                                                                                                   Las Na Horyzoncie,
                                                                                                                   Groby.

(...)

„Oblicze Ojczyzny”
Tadeusz Różewicz

 

 

     

 


2016/2017

Z Brzechwą weselej

Konkurs recytatorski

 

...przez   odpowiednią  literaturę dla

dzieci kształtuje się smak przyszłego

czytelnika, któremu toruje się drogę 

do   wielkiej   poezji,   do   literatury

klasycznej...

Jan Brzechwa

 

 

 


Konkurs

    

O wartościach...

 

 

 • Konkurs jest organizowany przez bibliotekę szkolną i adresowany do wszystkich uczniów.

 

 • Uczestnicy konkursu piszą  pracę literacką (np. wiersz, opowiadanie, list...) o wartościach ważnych w życiu człowieka – o szczęściu, przyjaźni, miłości, uczciwości, dobroci, odwadze.....

 

 • Konkurs trwa do 23 maja.

 

 • Uczestnicy otrzymają punkty z  zachowania.

 

 • Twórcy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

 


 

Nowości książkowe! Zapraszamy.

 

 


Bookcrossing

                   Akcja Bookcrossing - „uwolnij książkę” jest adresowana do uczniów, rodziców, nauczycieli, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi. W bibliotece szkolnej od kwietnia   działa oficjalna półka bookcrossingowa.

Bookcrossing to społeczna ogólnoświatowa forma popularyzowania czytelnictwa, ruchoma  biblioteka, bez własnej siedziby, regałów i kart bibliotecznych. Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 r. w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat. W Polsce funkcjonuje od 2003 r. wzbudzając duże zainteresowanie i popularność.

 Bookcrossing, czyli krążąca książka lub książka w podróży, ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa i spopularyzowanie samego faktu czytania. Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych, jak również w miejscach w tym celu przygotowanych - półkach, stolikach, regałach, po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Właśnie taka półka znajduje się przy wejściu do naszej biblioteki.

                                                                                                                Zapraszamy!

__________________________________________________________________________

Wizyta IIc w bibliotece

                         O tym, że czas spędzony z książką nie jest czasem straconym, wiedzą doskonale uczniowie klasy IIc, którzy odwiedzili naszą bibliotekę. Super fajne i oczytane dzieciaki postawiły przed nami wyzwanie - tym razem miały przygotowane pytania. Trzeba było nieżle się napocić, aby opowiedzieć, jak funkcjonuje biblioteka, na czym polega praca nauczyciela  biliotekarza, ile razy była wypożyczona książka "Zaczarowana zagroda" i na  wiele innych pytań.

  


 

Przedszkolaki w bibliotece

       Sześciolatki z Przedszkola nr 2 w Hajnówce  przygotowują się do szkoły, dlatego zawitały do naszej biblioteki. Z zainteresowaniem uczestniczyły w lekcji, buszowały wśród książek. Cieszymy się, że będą naszymi czytelnikami. Czekamy na pierwszoklasistów.smiley

                              

 


 

Konkursy "Zima w przysłowiach" i na kartkę walentynkową

        

         

 

 


Zasady bezpiecznego Internetu

 1. Zabezpiecz swój sprzęt - komputer, telefon, tablet.  Zinstaluj antywirus, pamietaj o aktualizacjach, nie klikaj w nieznane linki i nie pobieraj podejrzanych załączników.
 2. Dbaj o swoja prywatność. Skonfiguruj ustawienia prywatności. Nikomu nie udostepniaj swoich haseł.
 3. Szanuj siebie. Dbaj o swój  wizerunek w sieci.
 4. Szanuj innych. Nie wyzywaj, nie obrażaj, nie hejtuj.
 5. Szanuj swój czas. Zachowaj umiar w spędzaniu czasu w sieci.
 6. Bądź krytyczny. Nie wszystkie informacje dostepne w internecie są prawdziwe.
 7. Pomyśl, zanim wrzucisz. To, co wrzucasz, zostaje tam na zawsze.
 8. Korzystaj z możliwości, Znalezione obrazy dla zapytania bezpieczny internetjakie daje internet. Zastanów się, jak możesz twórczo wykorzystać jego potencjał.
 9. Przestrzegaj prawa. Pamiętaj, że regulacje prawne obowiązują również w internecie.
 10. Pamietaj, że z każdej sytuacji jest wyjście. W sytuacji zagrożenia online poproś o pomoc zaufaną osobę dorosłą. Możesz też dzwonić pod bezpłatny numer 116 111 ( telefon zaufania dla dzieci i dorosłych).

Więcej materiałów na safertinternet.pl 

www.dzieckowsieci.pl


 

Pierwszoklasiści już czytają

"Witam cię kartek szelestem,

tytułem na pierwszej stronie

witam!

Bo po to przecież jestem,

żebyś mnie ujął w dlonie

i czytał."

                                                                    "Książka" Edward Szymański

         

 


KONKURS

Zapraszamy wszystkich uczniów do tworzenia   Encyklopedii bohaterów literackich

 

 • Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów.
 • Należy wykonać kartę do encyklopedii (blok techniczny, format A4), prezentując bohatera książki (nazwa bohatera, ilustracja, autor, tytuł książki, opis - kilka zdań o bohaterze).
 • Konkurs trwa cały rok szkolny.
 • Prace będą oceniane raz w miesiącu.                                      
 • Uczestnicy otrzymują punkty z zachowania oraz nagrody.
 • Dodatkowe informacje w bibliotece.

  

 

   


         

Podlaskie spotkania z pisarzami - Czy znasz twórczość Anny Łaciny?

   Plakat, promujący twórczość Anny Łaciny, wykonany przez Izę Androsiuk z klasy III b gimnazjum w technice -  grafika komputerowa, został wysłany na konkurs wojewódzki.

                                                                 


 

Czytamy, rozwiązujemy krzyżówki, bawimy się ....

   

 


 

  Parada bohaterów sienkiewiczowskich

               Paradą bohaterów sienkiewiczowskich rozpoczęliśmy obchody Dnia patrona w naszej szkole. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przebrani za postacie z książek Henryka Sienkiewicza od ósmej rano odwiedzali wszystkie klasy, prezentując piękne stroje. Były też zagadki dotyczące bohaterów książek naszego patrona. Ten niezwykły korowód wzbudził entuzjazm wśród uczniów i nauczycieli.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

          


 

Sienkiewiczowskie konkursy, lekcje, lamigłówki, wystawa, czytanie...

                                                                                               

W projekcie edukacyjnym wzięło udział 160 uczniów  szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Nagrody w konkursach ufundowała Rada Rodziców.


 

Przerwa na czytanie

          W bibliotece czytamy i słuchamy. Czytają gimnazjaliści młodszym koleżankom i kolegom, bibliotekarki, dzieci – dzieciom. Czytano i słuchano – „Piątkę z Zakątka” , „W pustyni i w puszczy”, „Krzyżaków”. Zapraszamy na długiej przerwie w czwartki.

Jeśli chcesz poczytać lub posłuchać – przyjdź do czytelni.

 Inni już tu byli.

     

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Klasa II c „Świerszczyk” czytać chce!

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Wydarzenia czytelnicze w bibliotece szkolnej

w roku szkolnym 2016/2017

 

1. Organizowanie wystaw

-  nowości

- okolicznościowych i tematycznych:

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Konstytucja 3 Maja

Rok Henryka Sienkiewicza

Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych : Anna Łacina, Tomasz Szwed

Wolontariat w szkole

Baśnie różnych narodów

oraz wystawki prac konkursowych.

2. Opracowanie i przeprowadzenie konkursów i imprez czytelniczych:

 • Konkurs twórczości uczniowskiej
 • Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych:

- Pasowanie na czytelników uczniów klas pierwszych

- Podlaskie spotkania z pisarzami:

                  -  Czy znasz twórczość Anny Łaciny?

                  - Czy znasz twórczość Tomasza Szweda?

 • Encyklopedia bohaterów książkowych – konkurs
 • Dzień Patrona – projekt edukacyjny

- Parada bohaterów sienkiewiczowskich –konkurs: Bohater książek Henryka Sienkiewicza -  praca plastyczna, wykonanie stroju bohatera utworu H. Sienkiewicza

- Czytamy Sienkiewicza

- guizy, zagadki, łamigłówki z wykorzystaniem Internetu, lekcje

- prowadzenie „Kącika Patrona”

 • Poznajemy świat – konkurs z wykorzystaniem literatury popularnonaukowej
 • Konkurs ze znajomości lektury „Opowieści z Narnii”
 • Tydzień wychowania ku wartościom  poprzez literaturę, malarstwo i muzykę - projekt
 • Z Brzechwą weselej -  konkurs
 • Konkurs frazeologiczny
 • Konkurs aktywności czytelniczej
 • Gimnazjaliści czytają młodszym
 • Książkobranie – akcja bookcrossing w szkole
 • Spotkanie autorskie
 1. Prowadzenie „Kącika ciekawej książki”
 2. Klub miłośników książki – zajęcia dla klasy II i  III sp
 3. Koło przyjaciół biblioteki – sp i gimn.

 

 


Rok szkolny  2015/2016

 

XXIV Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich

20-22 maja 2016 r.

           Po raz kolejny uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich. Organizatorem tegorocznego zlotu był Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku. Przyjechały delegacje szkół sienkiewiczowskich z całej Polski i jedna z Czech.

 

            "Wycieczka do Oblęgorka zaczęła się wcześnie rano. Jechaliśmy pociagiem z Białegostoku przez Warszawę do Kielc. Około południa byliśmy już na miejscu.                  Zakwaterowaliśmy się, zjedliśmy obiad i w strojach bohaterów dzieł Sienkiewicza wyruszyliśmy na przemarsz ulicą noszącą jego imię. Parada wyglądała pięknie. uczestnicy byli w kolorowych strojach. Najwięcej było "Krzyżaków".

          Następnie odbyła się uroczysta gala w Kieleckim Centrum Kultury, na którą przybyli potomkowie pisarza. Byli tam także aktorzy: Jan Nowicki i Daniel Olbrychski, którzy grali w ekranizacjach jego powieści. Opowiadali o swojej pracy przy produkcji tych filmów, wspominali zabawne sytuacje. Później można było się z nimi fotografować i poprosić o autograf.

         Po zakończeniu wróciliśmy do bursy, gdzie zjedliśmy kolację i bawiliśmy się na dyskotece."      

                                                                             Andrzej Babulewicz, kl. VIa

 

           "Rano, drugiego dnia Zlotu uczestniczyliśmy w kościele w Chełmcach  we mszy świętej w intencji rodziny Noblisty.  Potem  udaliśmy się na cmentarz, gdzie pochowani są potomkowie Henryka Sienkiewicza.  
           Następnie pojechaliśmy  do szkoły w Oblęgorku. Na miejscu czekały na nas liczne atrakcje. Na boisku obejrzeliśmy część artystyczną, przygotowaną przez najmłodszych uczniów tej szkoły.  Przedstawili oni m.in. piękną baśń Henryka Sienkiewicza pt „Bajka”.  Następnie uroczyście wręczono nagrody zwycięzcom konkursów: filmowego, literackiego, fotograficznego i filmowego. Zaszczycili nas swoją obecnością także potomkowie pisarza. Nam udało się zdobyć ich autografy. Po części artystycznej można było poczęstować się jedzeniem ze straganików i bawić się na dmuchanym placu zabaw.
            Następnie poszliśmy piękną aleją lipową do pałacyku pisarza, w którym mieści się muzeum. Przed budynkiem został zorganizowany piknik.   Strzelaliśmy z łuku, samodzielnie robiliśmy plakietki, walczyliśmy szablami, uczestniczyliśmy w rozmaitych quizach o Henryku Sienkiewiczu i jego twórczości, dowiedzieliśmy się również jak w dawnych czasach robiono gazety.  Później zwiedzaliśmy Muzeum Henryka Sienkiewicza. 
             Po powrocie  do szkoły w Oblęgorku zjedliśmy kolację i bawiliśmy się  na dyskotece. Do Kielc, na nocleg, wróciliśmy późnym wieczorem.
              Następnego dnia zwiedzaliśmy Kielce, a później obejrzeliśmy Muzeum lat szkolnych Stefana Żeromskiego. Jest ono małe, lecz dowiedzieliśmy się tam dużo ciekawych rzeczy o szkole w dziewiętnastym wieku. 
             Pobyt na Zlocie był dla nas świetną okazją, by poznać miejsca, w których żył i tworzył nasz patron – Henryk Sienkiewicz. "  
 

                                                                                    Irena Patyk, kl. IVb

                                                                                                         

 


Podsumowanie 

Międzyszkolnego Konkursu

„Książki naszych marzeń”

zorganizowanego przez bibliotekę szkolną Zespołu Szkół nr 3 Szkoły Podstawowej nr 6 w Hajnówce pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka.

 

Na konkurs wpłynęły 133 prace uczniów ze  Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 6 w Hajnówce.

 

          Podsumowanie konkursu odbyło się w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce, 10 czerwca 2016 r., o godzinie 10.00, w którym uczestniczyli wyróżnieni uczniowie i ich nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. Wystąpili aktorzy współpracujący ze Stowarzyszeniem kulturalnym Pocztówka.

 

 

Fundatorami nagród  są:

Burmistrz Miasta Hajnówka

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Hajnówce

PSS  Społem w Hajnówce

                                      

             

                                               

  

                                             


Wyniki konkursu

Klasy I                                              

I miejsce  

Alicja Podsiadlik  I b SP 6

Wojciech Serafin  I d SP 2

II miejsce

Hanna Bedkowska  I d SP 2

Natalia Gierasimiuk I d SP 6

Marlena Słabińska I SP 3

III miejsce

Jakub Charytonow I c SP 6

Wiktoria Denisiuk I d SP 6

Sara Wołkowycka I a SP 2

Marysia  Aleksiejuk I d SP 2

Wyróżnienia:

Oliwia Chirko SP 3

Damian Czajkowski I d SP 6

Anastazja Gromacka I d SP 2

Sofia Grygoruk I c SP 6

Olga Jakoniuk I d SP 6

Dymitri Ignaciuk I c SP 6

Julia Jóźwik  I  SP 3

Adrianna Kierdalewicz I d SP 2

Matylda Krzywda I d SP 6

Nikola Niewiadomska I c SP 6

Marysia Ryszczuk I c SP 6

Kinga Simoniuk I SP 3

Aleksandra Szerenos I c SP 6

Piotr Świertoka I a SP 2

Bartłomiej Zabrocki I d SP 6

Klasy II

I miejsce

Patryk Gawrysiak  II a SP 6

Gabriel  Misiejuk  II a SP 6

II miejsce

Maciej Worończuk  II SP 3

Julia Snarska II a SP 6

III miejsce

Arek Kędzierski II b SP 6

Paweł Golonko  II b SP 6

Wyróżnienia:

Filip Barduszko  II SP 3

Agata Borowik  II a SP 6

Amelia Lisowska  II a SP 6

Łukasz Parfieniuk  II SP 3

Patrycja Pawłowska  II a SP 6

Klasy III

I miejsce

Gabriel  Kędyś  III b SP 6

Zofia Marczuk  III a SP 6

II miejsce

Marcin Worończuk  III a SP 6

III miejsce

Małgorzata Romaniuk  III b SP 2

Jagoda Harych  III  b SP2

Wyróżnienia:

Aleksandra Korczyńska  III a SP 2

Jakub Michalczuk  III a SP 6

Ania Rusinowicz  III b SP 2

Zofia Sacharczuk  III a SP 6

Recenzje książek – wyróżnienia

Natalia  Głowacka  IV a  SP 6

Patrycja  Onikijuk   VI b SP 6

Irena  Patyk  IV b  SP 6

 

 

Fundatorami nagród  są:

Burmistrz Miasta Hajnówka

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Hajnówce

PSS  Społem w Hajnówce

                                             


 

Biblioteka szkolna przy Zespole Szkół nr 3 w Hajnówce zaprasza do udziału w

 Międzyszkolnym Konkursie

„Książki naszych marzeń”

 

Honorowy patronat: Burmistrz Miasta Hajnówka

 

Cele:                                                            

-  rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów,

-  kształcenie  umiejętności stosowania pisemnych form wypowiedzi,

-  kształcenie umiejętności stosowania plastycznych form wypowiedzi,

-  rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów przez    promocję    czytelnictwa.

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  Hajnówki.
 2. Praca konkursowa powinna być samodzielnie napisaną recenzją  (kl. IV-VI)  lub ilustracją plastyczną (kl. I -III) ulubionej książki.
 3. Uczestnik może dostarczyć jedną, niepublikowaną i nienagradzaną nigdzie wcześniej, recenzję lub pracę plastyczną.
 4. Zgłoszone do  konkursu  prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko przygotowującego nauczyciela, dane kontaktowe.
 5. Prace należy składać od 21 marca do 12 maja 2016 r. w bibliotece  Szkoły Podstawowej nr 6 w Hajnówce.
 6. Prace literackie mogą mieć dowolną ilość znaków;  prace plastyczne wykonane na kartce formatu  A4 – technika dowolna.
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych w regionalnych mediach oraz na stronie internetowej organizatora zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 929 z późn. zm.).
 8. Nagrody i wyróżnienia przyzna komisja powołana przez organizatora.
 9. Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. 85 6832508 w. 38.

Przyłapani na czytaniu

konkurs fotograficzny

 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjum.

2. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

2. Uczestnicy konkursu wykonują zdjęcia (1-3) zawierające elementy związane    z książką i  czytelnictwem.

3. Zdjęcie może być wykonane z wykorzystaniem sleeveface.

     Sleevaface to zdjęcie, którego elementem jest okładka książki wmontowana w obraz w ten sposób, że widoczna jest jako część twarzy lub całej sylwetki osoby.

4. Fotografie należy składać w postaci odbitek formatu co najmniej 10/15 cm i w formie elektronicznej ( pendrive, płyta).

5. Oddanie  pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba zgłaszająca jest jego autorem i wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęcia do  celów promocji konkursu i czytelnictwa.

6. Jeśli na fotografii występuje wizerunek osoby, to wyraża ona zgodę na udział fotografii w konkursie i jego publikację.

7. Prace należy składać do 15 maja 2016 r. w bibliotece szkolnej.

7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej szkoły oraz na wystawie.

 


List do rodziców  o pozytywnym wpływie czytania książek na rozwój dzieci

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

Szanowni Państwo!

      Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci potrzeby czytania.  O tym, jakie znaczenie mają dla dzieci książki i czytanie, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice. Wyrabianie nawyku regularnego czytania i sprawianie, aby książki były dla nich ważne, może udać się tylko dzięki współpracy domu i szkoły.

        Niezbędnym warunkiem kształtowania potrzeby obcowania z książką jest jak najczęstszy z nią kontakt. Literatura, zarówno dla dzieci jak i młodzieży, powinna być różnorodna, zgodna z ich zainteresowaniami. Czytanie książek  oddziałuje na myśli, uczucia i postępowanie czytelnika. Rozwija też wrażliwość na piękno języka, wzbogaca słownictwo, pogłębia, poszerza wiadomości i zainteresowania. Pobudza wyobraźnię , daje możliwość zrozumienia innych ludzi oraz otaczającego świata. Właśnie dlatego czytanie potrafi tak wielostronnie wesprzeć rozwój człowieka.

         Czytanie jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek w przeszłości. We współczesnym świecie rośnie popyt na ludzi wykształconych. Świat jest coraz bardziej skomplikowany, rozwój nauki i zmiany na rynku pracy następują coraz szybciej. Ludzie, którzy nie czytają, nie nadążają za tymi zmianami, zostaną zepchnięci na margines współczesnego życia. Czytanie daje szansę lepszego pełnienia ról, jakie trzeba będzie podjąć w życiu.

            Wielu ludzi choć umie czytać – nie czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk czytania i miłość do książek musi kształtować się  w dzieciństwie. Stwórzmy dziecku jego własną biblioteczkę. Jeśli chcemy dać mu  prezent, kupmy książkę. Pamiętajmy – nie czytamy nie dlatego, że biedniejemy, lecz biedniejemy dlatego, że nie czytamy. Pamiętajmy też , że w bibliotece czeka na dzieci wiele wspaniałych książek.

             Szanowni Państwo – nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę potrzebę nabywamy. Dzieci, którym zaszczepimy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości.

Nauczyciele bibliotekarze

Zapraszamy do biblioteki szkolnej


Spotkanie z Adamem Wajrakiem

         3 marca w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z Adamem Wajrakiem, dziennikarzem, podróżnikiem, pisarzem, ekologiem, miłośnikiem Puszczy Białowieskiej.

               Uczniowie chętnie sięgają po książki Adama Wajraka, które znajdują się w księgozbiorze biblioteki; "Zwierzaki Wajraka", "Kuna za kaloryferem", "Przewodnik prawdziwych tropicieli zwierzat"( 4 części) i oczywiście "Wilki".

Tak o spotkaniu wypowiadały się uczennice klasy I a gimnazjum:

„ Spotkanie z Adamem Wajrakiem uważam za udane. Odbyło się ono w szkolnej bibliotece i uczestniczyły w nim trzy klasy. Przyrodnik ciekawie opowiadał o zwierzętach, wykorzystując do prezentacji zrobione przez siebie zdjęcia. Uczniowie zadawali redaktorowi dużo pytań, na wszystkie otrzymali odpowiedź. Na koniec  Adam Wajrak podpisywał swoje książki, a z chętnymi uczennicami i uczniami robił zdjęcia. Nie żałuję, że poszłam na spotkanie. Było naprawdę pięknie.”

Julia

„Spotkanie z Adamem Wajrakiem bardzo mi się podobało. Przyrodnik pokazywał ciekawe zdjęcia, które sam zrobił. Opowiadał równie dobrze. Nawiązał z nami wspólny język, co mi się spodobało. Odpowiadał  na wszystkie pytania, które mu zadawali uczniowie. Uważam, że spotkanie było bardzo ciekawe jak i edukacyjne. Takich spotkań może być więcej.”

Amelia

„Dzisiaj uczestniczyłam w spotkaniu z Adamem Wajrakiem. Pan bardzo ciekawie opowiadał i pokazywał świetne zdjęcia. Nawiązał z nami dobry kontakt. Mówił prostym językiem, co spodobało się dzieciom i młodzieży.”

Natalia

„Opowiadał ciekawie o zwierzętach, nie zanudzając przy tym słuchających”

G.

 „Według mnie spotkanie było bardzo ciekawe i edukacyjne. Najbardziej spodobały mi się zdjęcia, które przedstawiały  wspaniałe gatunki ptaków.”

Paulina

„Spotkanie uważam za  bardzo udane, pan Wajrak opowiadał ciekawie, a całość dopełniały piękne zdjęcia.”

Gabrysia

                                                           

                               


 

    Mikołajek to ja i ty

projekt edukacyjny dla uczniów klas IV-V  

zorganizowany w bibliotece szkolnej

 

 

 

Przebieg działań:

1. Przeczytanie książki Goscinny, Sempe „Mikołajek”.

2. Wykonanie przez każdą klasę plakatu  lub prezentacji multimedialnej reklamującej          książki  o przygodach Mikołajka . (do 2 marca 2016 r.)

3. Udział uczniów w konkursach zorganizowanych w bibliotece szkolnej ( do wyboru): (do 2 marca 2016 r.)

- Mikołajek to ja i ty – najweselsza przygoda moja i moich szkolnych           kolegów(opowiadanie)

-   List do francuskiego kolegi

-   Mój kolega ...  Mikołajek  lub z klasy - praca plastyczna

3. Wystawa prac plastycznych uczniów i plakatów w bibliotece szkolnej.

4. Prezentacja najciekawszych opowiadań i listów w gazetce szkolnej „Puls” i na stronie          internetowej  szkoły.

5. Krzyżówki, quizy związane z książką w bibliotece szkolnej z wykorzystaniem Internetu     (Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej).   -  22-26  luty     2016 r.

6. Klasowymi koordynatorami działań są klasowi łącznicy z biblioteką.

 

                                                            

                                                     

 


 

 

ZOSTAŃ  PRZYJACIELEM KUBUSIA  PUCHATKA

   

                                     

             

          

                                                                 
  Biblioteka szkolna ogłasza konkurs ze   znajomości książki A. A. Milnego       „Kubuś Puchatek”.

 1. Adresatem konkursu są uczniowie klas I – III sp.
 2. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną przedstawiającą  bohaterów książki oraz odpowiadają na pytania w bibliotece.
 3. Uczniowie kl. I wykonują tylko pracę plastyczną.
 4. Konkurs odbędzie się 10 lutego.

                                               Zapraszamy

                            

 

 


 

GIMNAZJALIŚCI  CZYTAJĄ MŁODSZYM

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 •  ​​KIEDY ?

          -      W    ŚRODY  -  W  CZASIE  DŁUGIEJ  PRZERWY

 •  GDZIE?

         

           -         W  CZYTELNI

 •   KOMU?

​      

          -    MŁODSZYM KOLEŻANKOM I KOLEGOM  (KL.I - IV......)

 •    CO?

​       

         -    NAJPIĘKNIEJSZE WIERSZE, OPOWIADANIA, POWIEŚCI DLA DZIECI.

ZAPRASZAMY

 

 


  

 

Święta Bożego Narodzenia w literaturze i sztuce  -

projekt edukacyjny

 

„ Święta Bożego Narodzenia w literaturze i sztuce” wystawa pod takim tytułem w bibliotece szkolnej zapowiadała cykl imprez związanych ze świętami. A działo się:

-   konkurs plastyczny i czytelniczy „Święta w Bullerbyn i u nas” na podstawie książki Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” – jedna z uczestniczek konkursu (Patrycja  z kl. II b) przygotowała słodką niespodziankę „Pierniki z Bullerbyn”, a uczeń klasy klasy II d Kacper wykonał z rodzicami makietę szwedzkiej wioski  Bullerbyn - gratulujemy pomysłów - pozostali uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania dotyczące świąt w Bullerbyn i polskich świąt oraz wykonali prace plastyczne.

 -  gimnazjaliści czytali młodszym,

-  uczestnicy zajęć Koła miłośników książek i Koła przyjaciół biblioteki wykonywali ozdoby choinkowe,

-  uczennice gimnazjum wzięły udział w konkursie „Nikt nie żyje tylko dla siebie na podstawie „Opowieści wigilijnej"  Ch. Dickensa.

Słuchaliśmy i śpiewaliśmy kolędy.

      

 


Dzień patrona w bibliotece projekt edukacyjny

 

          Jak co roku w listopadzie Henryk Sienkiewicz „gościł” w bibliotece szkolnej.

Uczniowie klas VI wzięli udział w:

-  konkursie wiedzy o pisarzu,

-  wykonywali karty do albumu,

-  obejrzeli wystawę o Patronie.

 Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe.

Klasy piąte uczestniczyły w lekcji „Sienkiewiczowskie łamigłówki”.

Wszyscy uczniowie „bawili się” z Sienkiewiczem, rozwiązując krzyżówki, układając wyrazy, uzupełniając test. Zdobywanie wiedzy nie musi być nudne.

 

      

 


"Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych"

 

 • Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych  - projekt edukacyjny:

 

​         - zakup nowości książkowych uczniom klas I,

         - "Poznajemy bibliotekę szkolną i jej zbiory"- lekcja,

         - pasowanie na czytelnika i złożenie przyrzeczenia,

         - wypożyczenie pierwszych książek do domu,

         - wykonanie ilustracji "Moja pierwsza książka z biblioteki",

        - wystawa prac uczniów w bibliotece,

        - "Magia muzyki Fryderyka Chopina" spotkanie,

 • Udział w wojewódzkim projekcie czytelniczym  "Podlaskie spotkania z pisarzami":

​        

         - "Czy znasz twórczość Łukasza Wierzbickiego" - konkurs plastyczny kl. II-III sp,

         - czytanie "Afryki Kazika" uczniom klas II,

         - "Czy znasz twórczość Joanny Jagiełło" -  konkurs kl. I-III gimnazjum.

            Najlepsze cztery prace uczniów zostały wysłane na konkurs wojewódzki.

 •  Wystawa  "Znane biblioteki, Sławni bibliotekarze".
 • Konkurs recytatorski poezji jesiennej - szkola podstawowa i gimnazjum.

 

 •     

        

 


Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników

 

             Pierwszoklasiści zostali zaproszeni do biblioteki w październiku. Wcześniej  zakupiono  nowe książki z dużymi literami, pięknymi ilustracjami, zachęcające do czytania. Uczniowie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, której celem było zapoznanie ich z księgozbiorem, pomieszczeniami bibliotecznymi, zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelni. Rozmawialiśmy o poszanowaniu książek, o ulubionych lekturach. Podczas uroczystego przyjęcia w poczet czytelników dzieci obiecały szanować książki i dużo czytać. Każdy pierwszoklasista wypożyczył książki do domu, otrzymując zakładkę ze spisem książek wartych czytania z prośbami książki. Uczniowie wykonali w domu  ilustracje do albumu „Moja pierwsza książka z biblioteki”. Najmłodsi czytelnicy często goszczą w bibliotece.

                                                                                                    

 

 

 

 

"Zareklamuj książkę"

Reklama książki to doskonała zachęta do jej przeczytania.

     We wrześniu odbył się konkurs adresowany do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum "Zareklamuj książę". Uczestnicy reklamowali książkę lub bibliotekę szkolnną w formie plakatów, zakładki, folderu, wykorzystując techniki plastyczne i komputerowe.


                

 


Narodowe Czytanie "Lalki" Bolesława Prusa

     Rok szkolny zainaugurowałyśmy  udziałem w ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie "Lalki" Bolesława Prusa. Uczniowie naszego gimnazjum czytali wybrane wcześniej fragmenty utworu i wysłuchali prezentacji innych miłośników twórczości Bolesława Prusa (burmistrza, starosty, dyrektorów, radnych i uczniów hajnowskich szkół).

                             

     

             

  Wydarzenia czytelnicze

               w bibliotece szkolnej  

               w roku szkolnym 2015/2016     

 

   

                                                                         

 •  Narodowe czytanie „Lalki ‘’ Bolesława Prusa.
 •  Konkurs twórczości uczniowskiej    -  szkoła podstawowa, gimnazjum.
 •  Zareklamuj książkę – konkurs,   szkoła podstawowa, gimnazjum.
 •  Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych :

Pasowanie ma czytelnika uczniów klas pierwszych.

Magia muzyki Fryderyka Chopina.

Czy znasz twórczość Łukasza Wierzbickiego? – konkurs plastyczny,

kl.II-III szkoły podstawowej.

Czy znasz twórczość Joanny Jagiełło? – konkurs,   gimnazjum.

Konkurs recytatorski poezji jesiennej –   szkoła podstawowa, gimnazjum.

 • Dzień patrona w bibliotece:

Konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu. – kl. V i VI .

Sienkiewiczowskie łamigłówki. – kl. II- IV.

 • „Święta w Bullerbyn i u nas” – konkurs, kl. II-IV.
 • „Nikt nie żyje tylko dla siebie” – „Opowieść wigilijna Ch. Dickensa – konkurs, gimnazjum.
 • „Zostań przyjacielem Kubusia Puchatka” –   konkurs, kl. I –III szkoły  podstwowej.
 • „Mikołajek to ja i ty” – konkurs, kl. IV-VI.
 • Poznajemy literaturę europejską – kl. II- IV.
 • „O przyjaźni na cztery łapy i dwa serca” – konkurs, kl. II-IV.
 • „Przyłapani na czytaniu” – konkurs fotograficzny –   szkoła podstawowa, gimnazjum.
 • Konkurs aktywności czytelniczej  - poszczególne klasy, indywidualni uczniowie.
 • Gimnazjaliści czytają młodszym kolegom.
 • Spotkanie autorskie.
 • Klub miłośników książki –    kl. III szkoły podstawowej.
 • Koło przyjaciół biblioteki  -   zainteresowani uczniowie.
 • Gazetka szkolna „PULS” –  zainteresowani uczniowie.
 • Klub gier planszowych –   zainteresowani uczniowie.
 • Wystawy okolicznościowe i tematyczne:

Znane biblioteki, znani bibliotekarze.

„Ta, co nie zginęła”.

Boże Narodzenie w literaturze i sztuce.

Konstytucja 3 Maja.

A.  A. Milne – życie i twórczość.

Henryk Sienkiewicz – patron szkoły.

Dzieje książki.

Bezpieczny Internet.

oraz wystawki prac konkursowych.

Lekcje biblioteczne: edukacja czytelnicza i medialna – wszystkie klasy.

                                        Zapraszamy

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

         Biblioteka Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce funkcjonuje od 1 września 1994 r. (od momentu otwarcia szkoły). Składa się z wypożyczalni, mieszczącej  12 tys. książek i czytelni z bogatym księgozbiorem podręcznym (2 tys. woluminów), czasopismami (30 tytułów), Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Biblioteka jest skomputeryzowana, bibliotekarze od roku 1999/2000 pracują w systemie MOL. Wykorzystują cztery komputery, pracujące w sieci. Uczniowie korzystają z komputerowego katalogu oraz z ICIM.

       Jest pracownią interdyscyplinarną, odbywają się w niej lekcje edukacji czytelniczej i medialnej, przedmiotowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia kół zainteresowań. W bibliotece są organizowane liczne imprezy czytelnicze, konkursy, wystawy, w których chętnie uczestniczą uczniowie. Mieści się redakcja gazetki szkolnej „Puls”, która jest wydawana pod opieką  bibliotekarzy. Biblioteka tętni życiem.

                        

Rok szkolny 2012/2013

 

Rok Powstania Styczniowego

               W marcu w bibliotece szkolnej była prezentowana wystawa eksponująca m.in. literaturę historyczną, reprodukcje malarskie oraz utwory literackie dotyczące powstania styczniowego. Uczniowie klas szóstych uczestniczyli w spotkaniu z dr. Tomaszem Samojlikiem, który przedstawił prezentację na temat powstania listopadowego i styczniowego na terenie Puszczy Białowieskiej.

                Uczniowie klas III i IV wzięli udział w konkursie „Powstanie Styczniowe w mojej Małej Ojczyźnie”

           

    

 

 

Lubimy czytać książki

 

         Po takim hasłem odbył się konkurs czytelniczy, który cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, szczególnie klas młodszych ( wzięło udział ok. 100 uczniów). Uczestnicy konkursu wykonywali ilustrację do ulubionej książki lub pisali recenzje. Uczniowie z klasy II a SP zarówno narysowali rysunki jak i napisali o swoich lekturach. Niektóre prace pisemne zostały wysłane do Kuriera Porannego, który prowadzi akcję „Czytam, bo lubię”.

        W nagrodę za najaktywniejszy udział w konkursie klasy II a i b  SP wzięły udział w spotkaniu z naukowcem i pisarzem dr. Tomaszem Samojlikiem, który bardzo interesująco prezentował nową książkę „Norka zagłady”, która jest kontynuacja komiksu „Ryjówka przeznaczenia”. Uczniowie  dowiedzieli się dużo ciekawostek z życie norek i ryjówek, jak też o  procesach  zachodzących  w przyrodzie. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o te dwie pozycje lekturowe, otrzymane od autora.

   Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez radę rodziców. W bibliotece została też zorganizowana wystawa prac uczniów.

                                                

 

 

Pierwszoklasiści w bibliotece

      Pierwszoklasiści zostali zaproszeni do biblioteki na początku października. Uczestniczyli w lekcji biblioteczne, której celem było zapoznanie najmłodszych uczniów szkoły z księgozbiorem, pomieszczeniami bibliotecznymi, zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelni. Rozmawiano o poszanowaniu książek, o ulubionych lekturach uczniów. Podczas uroczystego przyjęcia w poczet czytelników dzieci obiecały szanować książki i dużo czytać. Każdy pierwszoklasista wypożyczył książki do domu, otrzymując zakładkę z prośbami książki. Najmłodsi czytelnicy goszczą często w bibliotece. 

                        

 

 

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku pod patronatem Kuratora Oświaty zorganizowała konkurs czytelniczy i plastyczny dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W zależności od wieku, uczestnicy musieli się wykazać znajomością twórczości i biografii Beaty Ostrowickiej, Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk oraz Jacka Komudy.

   Z naszej szkoły w konkursie czytelniczym brały udział uczennice gimnazjum, które przeczytały książki Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk pt. „220 linii”, „110 ulic” i „13 poprzeczna”. Pierwszy etap-szkolny odbył się 26 października w bibliotece szkolnej, gdzie test pisało siedem uczennic. Wszystkie wypadły dobrze, ale tylko trzy najlepsze miały możliwość przejścia do następnego etapu, który odbył się 9 listopada w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Pojechały tam Karolina Baran, Aleksandra Jakimiuk i Hanna Piskorska. Dziewczyny, oprócz już wcześniej przeczytanych utworów,  musiały znać treść innych dzieł pisarki: „Niebieskie nitki” i „Wystarczy, że jesteś”. Niestety, uczestniczkom nie udało się zdobyć tytułów laureatek, ale pozytywnie wspominają ten konkurs.

  W konkursie plastycznym uczennice naszej szkoły miały więcej szczęścia, bo jedna z reprezentujących ją osób, gimnazjalistka Diana Leoniuk, zdobyła 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej. W młodszych klasach I-III szkoły podstawowej w eliminacjach szkolnych najlepsze okazały się prace: Natalii Głowackiej i Ewy Iwaniuk i chociaż w dalszym etapie dziewczyny nie zajęły żadnego miejsca, to i tak cieszymy się z ich dużego zaangażowania w to przedsięwzięcie.

  Nagrody uczestników konkursu ufundowała Rada Rodziców.

                                                                                          Ola Grygoruk

                        

 

   

 

 

    „Przygody  Sindbada Żeglarza” -  transmisja na żywo z Teatru Śląskiego

 

       Uczniowie klas IV w mikołajki 6 grudnia obejrzeli w bibliotece internetową emisję spektaklu „Przygody Sindbada Żeglarza”

z Teatru Śląskiego. Była to jednorazowa transmisja kodowanym sygnałem do sieci internetowej ok. 100 szkół na terenie kraju.

 

            

2012 Rok Korczaka

          Z okazji obchodów Roku Korczaka  w bibliotece szkolnej  przygotowano wystawę  „Janusz Korczak – przyjaciel dzieci”,  uczniowie  brali udział w konkursie „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się  cały świat”. Dzieci z klas młodszych  uczestniczyły w spotkaniach  „Gimnazjalistki czytają” Króla Maciusia I”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, a odbyło się ich około 20.

                

 

PLIK do pobrania dla uczestników platformy edukacyjnej sdn.test.eduportal.pl

HISTORIA_WINDOWS_A_95-8.rar

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce
  ul. Nowowarszawska 20
  17-200 Hajnówka
 • 85 6832508
  fax 85 6832508

Galeria zdjęć