Nawigacja

 • Europejski Dzień Logopedy 2018
  W dniu 6 marca, kiedy we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzi się Dzień Logopedy, w naszej szkole odbyły się konsultacje dla rodziców zainteresowanych rozwojem mowy swoich dzieci.
  21.03.2018 11:10 | więcej »
 • Prezentacja dla rodziców – Wpływ nowych technologii na rozwój mowy dzieci
  W ciągu ostatnich lat urządzenia mobilne awansowały na poziom niezbędnego elementu naszej codzienności. Smartfony, tablety, gry i zabawki multimedialne zaczęły nawet wypierać tradycyjne urządzenia elektroniczne: telewizory i komputery. Urządzenia mobilne stały się obiektem zainteresowania nie tylko dorosłych, lecz także dzieci, począwszy już od niemowlaków. Dzisiaj nawet dwulatki potrafią obsługiwać tego rodzaju urządzenia – pytanie tylko, czy z pożytkiem, czy ze szkodą dla ich rozwoju oraz nauki mówienia?
  21.03.2018 10:43 | więcej »
 • Zapraszam Rodziców uczniów klas I oraz innych chętnych Rodziców, którzy chcą się dowiedzieć, dlaczego powinniśmy chronić dzieci przed nadmiernym wykorzystywaniem wysokich technologii, oraz jakie są negatywne skutki kontaktu dzieci z multimediami na wczesnym etapie rozwoju.
  13.02.2018 10:14 | więcej »
 • Badania naukowe potwierdzają, że prawidłowy rozwój mowy zawsze poprzedzony jest kształtowaniem się umiejętności ogólnorozwojowych, dlatego też w czasie trwania zajęć logopedycznych można wykorzystywać elementy metody integracji sensorycznej (ang. Sensory Integration – SI), by wspomóc i urozmaicić często długotrwały proces terapeutyczny.
  22.10.2017 21:36 | więcej »
 • Konkurs logopedyczny
  W ramach Europejskiego Dnia Logopedy zorganizowany został w szkole konkurs logopedyczny
  "Czy słyszysz "ż/rz"?
  01.03.2017 10:56 | więcej »
 • Europejski Dzień Logopedy 2017
  6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy. Celem wprowadzenia tego święta jest zarówno ułatwienie dostępu do profesjonalnej diagnozy osobom z zaburzeniami mowy, jak i rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej, stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy oraz pomoc osobom zainteresowanym rozwiązaniem problemów z komunikacją słowną.
  01.03.2017 10:55 | więcej »
 • Zajęcia grupowe w klasach I i II
  Celem grupowych zabaw logopedycznych jest rozbudzanie aktywności słownej dzieci oraz zwiększanie możliwości poprawnego i twórczego opanowania jęzka.
  10.12.2016 14:33 | więcej »
 • Wskazówki i porady dla Rodziców

  Rozpoczęliśmy kolejny rok zajęć logopedycznych w naszej szkole. Podczas każdych zajęć logopeda określa zakres i  intensywność zadań z dzieckiem, daje wskazówki do ćwiczeń wykonywanych w domu. Tylko systematyczna i codzienna praca z dzieckiem może przynieść pożądany efekt. Zajęcia w szkole raz w tygodniu to za mało!

  14.09.2016 14:57 | więcej »
 • Podczas grupowych zajęć logopedycznych w dniu 20 kwietnia br. doskonaliliśmy prawidłową wymowę kolejnej głoski szumiącej – „cz”. Dzieci prawidłowo odgadły, jakiej głosce poświęcone miały być zajęcia, odgadując zagadki z tą głoską.

  04.05.2016 14:17 | więcej »
 • Burza na morzu - zajęcia logopedyczne w klasie Ic

  Burza na morzu,
  żubry w zbożu,
  w garażu żarówka,
  na rzece żaglówka.

  11.03.2016 13:00 | więcej »
 • Zabawa logopedyczna - "Wierszyki łamiące języki"

  Gimnastyka buzi i języka
  to zabawa nowa,
  a im bardziej giętki język,
  tym płynniejsza mowa!

  11.03.2016 12:59 | więcej »
 • Wróżka Szyszka uczy Szymka – zajęcia logopedyczne w klasie Ic
  Na pierwszym po feriach spotkaniu z pierwszakami uczyliśmy się poprawnie wymawiać głoskę „sz”.
  12.02.2016 17:41 | więcej »
 • KONKURS DLA KLAS I !

  Logopedzik to pacynka,

  a na twarzy – śmieszna minka.

  Uczy nas wyraźnej mowy,

  do ćwiczeń zawsze gotowy.

  11.03.2016 13:04 | więcej »
 • „W sankach siedzi zima, dzwonki w rękach trzyma” – zajęcia logorytmiczne w klasie Ic
  W terapii logopedycznej często wykorzystywane są ćwiczenia muzyczno-ruchowe określane mianem ćwiczeń logorytmicznych. Poszerzają one i wzbogacają możliwości oddziaływania terapii logopedycznej. Dzięki wykorzystaniu muzyki umożliwiają stymulację funkcji poznawczych i ułatwiają komunikację z dzieckiem. Niezaprzeczalnym atutem ćwiczeń z wykorzystaniem muzyki jest ich atrakcyjność; pozwalają one na zaangażowanie emocjonalne i estetyczne, gwarantują różnorodność bodźców słuchowych, wzrokowych i ruchowych. Ze względu na formę grupową dają możliwość współpracy oraz motywują do podjęcia wysiłku.
  20.01.2016 18:06 | więcej »
 • Cukierki Celinki – zajęcia usprawniające właściwą wymowę w klasie Ic
  Trzecie spotkanie z cyklu profilaktycznych zajęć logopedycznych wśród pierwszaków poświęcone było prawidłowej artykulacji głoski „c”, kolejnej z głosek szeregu syczącego.
  15.12.2015 20:49 | więcej »
 • Dbaj o swój język i mów poprawnie
  Od  początku roku szkolnego 2013/2014 w naszej szkole odbywają się zajęcia dla dzieci z zaburzeniami i wadami wymowy. Opieką objęte są wszystkie dzieci posiadające opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie terapii logopedycznej oraz dzieci, które mają problem z wymawianiem niektórych głosek. Czas trwania terapii zależy od nasilenia problemu, rodzaju wady wymowy, intensywności ćwiczeń, które dziecko wykonuje pod opieką rodziców, regularności spotkań z logopedą.
  03.12.2015 14:28 | więcej »
 • „Czytamy w parach” – wprowadzamy dzieci w świat książki, czytania i kultury
  Od października br. wdrożony został w naszej szkole projekt „Czytamy w parach”, który powstał na bazie akcji „Czytamy razem” będącej adaptacją programu opracowanego przez prof. dr hab. Martę Bogdanowicz, wiceprzewodniczącą European Dyslexia Association i honorową przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
  15.12.2015 20:51 | więcej »
 • Zając Zenon bawi się z klasą Ic – grupowe zajęcia logopedyczne
  Tym razem, w cyklu comiesięcznych zajęć logopedycznych, w dniu 3 listopada odbyły się zajęcia w klasie Ic SP nr 6, podczas których zając Zenon zachęcał do prawidłowej wymowy głoski „z”.
  15.12.2015 20:52 | więcej »
 • Wąż Samotnik z wizytą w klasie Ic – grupowe zajęcia logopedyczne
  W dniu 6 października rozpoczął się w klasie Ic cykl comiesięcznych zajęć poświęconych usprawnianiu prawidłowej wymowy wybranych głosek. Takie zajęcia są potrzebne, ponieważ w klasach pierwszych jest obecnie wielu sześciolatków, którzy mają problemy z poprawną wymową głosek syczących („s”, „z”, „c”, „dz”) oraz szumiących („sz”, „ż”, „cz”, „cz”).

  Pierwsze zajęcia dotyczyły doskonalenia wymowy głoski „s”.
  15.12.2015 20:53 | więcej »

Zajęcia logopedyczne:

 

Edyta Malinowska-Klimiuk

środa – godz. 9.15–15.15

czwartek – godz. 10.00–15.15

 

Urszula Skalska

poniedziałek – godz. 10.45–11.45

wtorek – godz. 9.00–13.45

środa – godz. 10.00–11.45

czwartek – godz. 10.45–11.30

piątek – godz. 10.45–13.45

 

Lista artykułów

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce
  ul. Nowowarszawska 20
  17-200 Hajnówka
 • 85 6832508
  fax 85 6832508

Galeria zdjęć